لوگوی آریان استخر
persian Arabian English

تهويه مطبوع استخرها

يكي از مسايل مهمي كه در مراحل اوليه استخرها مورد توجه قرار مي گيرد،سرپوشيده و يا سر باز بودن استخر است.به عنوان يك قاعده كلي ،چه در استخرهاي سرباز و چه در استخرهاي سرپوشيده هدف نهايي كارفرما آن است كه مجموعه در اكثر اوقات سال قابل استفاده باشد.

تهويه مطبوع استخرها

محاسبه و طراحی سیستم های تهویه مطبوع در استخرها

نوع کاربری و شرایط محیطی خاص در استخرها سبب شده تا میزان دما و رطوبت نسبی در این فضاها، بیشتر از سایر اماکن عمومی و ورزشی مشابه باشد؛ به طوری که دمای هوا در استخرها 10-4 درجه سلسیوس بالاتر از دمای طرح داخل سایر اماکن و رطوبت نسبی آن 75% بیشتر از مقدار رطوبت نسبی موجود در هوای سایر ساختمان های عمومی و مسکونی می باشد.

محاسبه و طراحی سیستم های تهویه مطبوع در استخرها

محاسبه دبی هوای تخلیه و تخمین ظرفیت اگزاست فن ها

کاهش غلظت آلاینده های موجود در فضا به واسطه تخلیه هوا در کلیه استخرها و مجموعه های آبی، از الزامات طراحی این گونه مکان ها می باشد. معمولا برای محاسبه حجم هوای تخلیه از دو روش متداول استفاده می شود، که در ادامه هر یک از این روش ها بیان می شود.

محاسبه دبی هوای تخلیه و تخمین ظرفیت اگزاست فن ها
تماس با آریان استخر

تلفن

021-2705

تماس با آریان استخر

آدرس

خیابان دکتر شریعتی جنب حسینیه ارشاد خیابان قبا پلاک 33

تماس باآریان استخر

ایمیل

info@ariyanestakhr.com