لوگوی آریان استخر
persian Arabian English

سونای بخار

سونای بخار تاریخچه سونای بخار به یونان باستان بر میگردد و سپس به روم نیز منتقل می شود.از آن پس بود که خیلی زود استفاده از سونای بخاردر بین جوامع مختلف رواج پیدا کرد و در کشورهای مختلف در گذر تاریخ شکلهای مختلفی از سونای بخار با نام های مختلف دیده می شود.

سونای بخار

سونا بخار(مرطوب)

تاریخچه استفاده از سونای بخار به یونان و سپس به روم باستان باز می گردد. در کشورهای مختلف و گذر تاریخ، شکل های مختلفی از سونای بخار و نام های متعدد، دیده می شود. درخاورمیانه نیز اتاق های گنبدی شکل با عنوان حمام بخار وجود داشته که در این منطقه با عنوان «Hammam» شناخته شده است. البته این حمام ها در واقع همان گرمابه های سنتی ایرانی بوده که هنوز چند نمونه از آنها مانند حمام گنجعلی خان یا حمام وکیل به جا مانده است.

سونا بخار(مرطوب)
تماس با آریان استخر

تلفن

021-2705

تماس با آریان استخر

آدرس

خیابان دکتر شریعتی جنب حسینیه ارشاد خیابان قبا پلاک 33

تماس باآریان استخر

ایمیل

info@ariyanestakhr.com